Menu

"Podkarpackie ulubione". Fotografuj i wygrywaj

Piotr Lisowski zwyciężył jesienn± edycję "Podkarpackie ulubione"
Pokazanie największych atrakcji turystycznych Podkarpacia w zimowej scenerii to główny cel zimowej edycji konkursu fotograficznego "Podkarpackie ulubione". W konkursie może wzi±ć udział każdy, a fotografie mog± przedstawiać dowolne miejsca czy atrakcje regionu.

Konkurs zorganizowany został przez Podkarpack± Regionaln± Organizację Turystyczn± (PROT) wraz z National Geographic.

Zimowa odsłona konkursu jest kolejn± z cyklu "Podkarpackie Ulubione – cztery pory roku".

"Każda edycja to inne kolory, inne wydanie naszego pięknego regionu. W tej edycji zapraszamy do przesyłania fotek z atrakcjami Podkarpacia w bajkowym, zimowym wydaniu" – zachęca do udziału Sabina Mermer, koordynator konkursu z PROT.

W konkursie mog± brać udział zarówno amatorzy, jak i profesjonali¶ci zajmuj±cy się fotografi±, ze wszystkich regionów Polski, ale nadesłane zdjęcia musz± zostać wykonane na Podkarpaciu.

Fotografie mog± przedstawiać zarówno pejzaże, przyrodę, jak i zabytki, atrakcje miejskie, czy turystyczne.

Zainteresowani udziałem (osoby pełnoletnie) powinni do 28 lutego za po¶rednictwem strony www.podkarpackie.national-geographic.pl przesłać swoje prace. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu pięciu fotografii.

Komisja konkursowa będzie oceniać zdjęcia pod względem walorów artystycznych i turystycznych. Za zwycięskie zdjęcia autorzy otrzymaj± nagrody rzeczowe, w tym: kamerę, pobyty w różnych o¶rodkach turystycznych, wycieczkę oraz publikacje PROT i roczn± prenumeratę National Geographic Traveler.