Menu

Rzeszów z największym przyrostem ludności

Rzeszów z największym przyrostem ludności
Fot. Pixabay
Spośród 39 miast w Polsce, które liczą powyżej 100 tysięcy ludności, największy procentowo wzrost ludności zanotuje Rzeszów.
Opracowana przez Główny Urząd Statystyczny „Prognoza ludności gmin na lata 2017‐2030” jest optymistyczna dla Rzeszowa ale nie dla całego Podkarpacia. Z dziesięciu największych miast tylko Rzeszów zanotuje wzrost ludności i to bardzo znaczący w skali kraju.

Przy tworzeniu prognozy wzięto pod uwagę następujące czynniki: dzietność, w tym liczbę urodzeń żywych, umieralność oraz migracje ludności. Nie uwzględniono ewentualnych zmian administracyjnych w powierzchniach geograficznych poszczególnych jednostek.

Na Podkarpaciu w porównaniu z innymi województwami stosunkowo nieduży
odsetek gmin zanotuje ubytek ludności powyżej 5% i 10%. Jeżeli chodzi o miasta, to z dziesięciu największych miast Podkarpacia, według prognozy jedynie Rzeszów zanotuje wzrost liczby ludności.

Ubytki w niektórych będą natomiast dość znaczne. Dla przykładu,
według prognozy, ludność Stalowej Woli, która w 2016 roku liczyła 62 tys. mieszkańców, w 2030 roku będzie liczyć 52 tys, Przemyśl z 62 tys zmniejszy sie do 55 tys, Krosno z 46 tys do 42 tys, Tarnobrzeg z 47 tys do 42 tys, Jarosław z 38 tys do 33 tys.

Spośród 39 miast w Polsce, które liczą powyżej 100 tysięcy ludności, zaledwie 6 zanotuje wzrost liczby mieszkańców: Rzeszów, Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław i Zielona Góra. Największy procentowo wzrost ludności wśród nich zanotuje Rzeszów – 7,2%.