Nasza Polityka Prywatnosci oraz Cookies została zaktualizowana.

Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w naszej Polityce Prywatności i Plików Cookies i chcemy, abyś wiedział, co to oznacza dla Ciebie i Twoich danych

Menu

Badanie: 39 proc. firm w Polsce zatrudnia pracowników spoza UE

Badanie: 39 proc. firm w Polsce zatrudnia pracowników spoza UE
Niemal połowa pracodawców w Polsce jest zainteresowana pracownikami spoza UE. (Fot. Getty Images)
39 proc. firm zatrudnia pracowników spoza UE, najwięcej branża budowlana - wynika z badania Stowarzyszenia Interwencji Prawnej "Pracodawcy i pracodawczynie a zatrudnienie cudzoziemców i cudzoziemek".


Z badania wynika, że najwięcej cudzoziemców zatrudniają średnie firmy - 65 proc., a w sektorze małych przedsiębiorstw – 48 proc. "Najniższy odsetek firm zatrudniających jest w sektorze mikroprzedsiębiorstw – tylko 4 proc. respondentów z tego sektora wskazało, że zatrudnia osoby spoza UE" - napisano.

Prezes Work Service Maciej Witucki zwrócił uwagę, że duże firmy mają dopracowane procedury zatrudniania cudzoziemców. "Problem mają mniejsze firmy. Często są one całkowicie zagubione w przepisach" - stwierdził. Dlatego - rekomendował - należałoby uprościć procedury zatrudniania cudzoziemców szczególnie dla małych przedsiębiorców.

Jego zdaniem, katastrofą dla polskiej gospodarki mogłoby się okazać przyspieszenie przez niemieckie władze procedury zatrudniania pracowników z Ukrainy. "Dzisiaj mamy 100 tys. wakatów w Polsce. Gdyby nie było u nas Ukraińców, to byłoby 600-700 tys." - oszacował.

W badaniu zwrócono uwagę, że jedna czwarta (25 proc.) firm zatrudniających osoby spoza UE przyznaje, iż płaci im poniżej stawek oferowanych polskim pracownikom. 42 proc. deklaruje, że płaci wszystkim tyle samo. "Większość firm nie zatrudniłaby w pierwszej kolejności osób pochodzących z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej, nawet jeśli ich kompetencje byłyby adekwatne do potrzeb pracodawców" - napisano.

Z sondażu wynika, że wśród firm zatrudniających cudzoziemców prawie 81 proc. planuje lub rozważa zatrudnienie kolejnych pracowników spoza UE. "Wśród przedstawicieli i przedstawicielek firm obecnie niezatrudniających – jedynie 8 proc. to planuje, a 35 proc. rozważa taką możliwość" - głoszą autorzy badania.

"Przedstawiciele i przedstawicielki firm niezatrudniających najczęściej obawiają się uciążliwości związanych z uzyskaniem wyniku testu rynku pracy, podczas gdy już zatrudniający za najbardziej uciążliwe uznają wymagania związane z dokumentacją dotyczącą pracownika/pracownicy" - zaznaczono.

Respondenci reprezentujący firmy zatrudniające cudzoziemców uważają, że to nie procedury są najbardziej uciążliwe, tylko długość oczekiwania na rozpatrzenie dokumentów.

W badaniu zarekomendowano, aby wprowadzić zasadę, że pracę cudzoziemca uważa się za legalną od złożenia przez pracodawcę wszystkich wymaganych dokumentów dotyczących legalizacji pracy, podpisania odpowiednich umów z pracownikiem i zgłoszenia go do ubezpieczenia społecznego (jeśli miałoby to zastosowanie w konkretnej pracy).