Nasza Polityka Prywatnosci oraz Cookies została zaktualizowana.

Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w naszej Polityce Prywatności i Plików Cookies i chcemy, abyś wiedział, co to oznacza dla Ciebie i Twoich danych

Menu

CBOS: Kobiety nie mają złudzeń, że zarabiają mniej

CBOS: Kobiety nie mają złudzeń, że zarabiają mniej
11 proc. mężczyzn uważa, że pracująca kobieta szkodzi życiu rodzinnemu. (Fot. Getty Images)
Coraz więcej kobiet czuje, że ma takie same szanse na rynku pracy jak mężczyźni na tych samych stanowiskach - wynika z najnowszego raportu CBOS. Większość nie ma jednak złudzeń, że w kwestii zarobków jest daleko od równouprawnienia.


11 proc. mężczyzn uważa, że pracująca kobieta szkodzi życiu rodzinnemu – wynika z badania sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, które przeprowadził CBOS. Podobny pogląd podziela też 8 proc. respondentek. Mężczyźni rzadziej uważają, że realizująca się zawodowo kobieta może przynosić życiu rodzinnemu jakieś korzyści. Kobiety przeważnie nie widzą żadnego wpływu pracy na rodzinę.

Wśród mężczyzn mających dzieci spada odsetek opinii, że praca kobiet daje więcej korzyści niż strat na rzecz przekonania, że korzyści i straty się równoważą. Z kolei kobiety mające dzieci, znacznie częściej niż bezdzietne, uważają, że ich praca zawodowa szkodzi życiu rodzinnemu. "Można wnioskować, iż pracujące matki mają wyrzuty sumienia, że niewystarczająco troszczą się o rodzinę" – zauważyli autorzy badania. Dodają, że wyrzuty sumienia wzmacniane są przez postawę mężczyzn.

Najbardziej optymistyczne spojrzenie na pracę zawodową kobiet w kontekście życia rodzinnego mają przedstawiciele pracowników biurowych, techników, a także pracujących na własny rachunek, głównie mieszkańcy ponad półmilionowych miast.

Kobiety przeważnie nie widzą żadnego wpływu pracy na rodzinę. (Fot. Getty Images)


Zagadnienie to budzi negatywne emocje u osób "praktykujących religijnie kilka razy w tygodniu", a także u gospodyń domowych i respondentów, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 900 złotych.

Autorzy badania sprawdzali także, jaki odsetek Polaków byłby gotów zrezygnować z pracy zawodowej na rzecz zajęcia się domem, gdyby sytuacja finansowa na po pozwalała, tzn. gdyby dochody małżonka były wystarczająco wysokie, aby utrzymać rodzinę na zadowalającym poziomie.

Przez pięć lat od ostatniego takiego badania spadł odsetek osób gotowych na takie poświęcenie. "Wzrósł udział odpowiedzi zdecydowanie nie" ( 55 proc.). Można więc wnioskować, że praca ma dla badanych coraz częściej wartość pozazarobkową i jest to spostrzeżenie znaczące w kontekście świadczeń takich jak program Rodzina 500+. Okazuje się bowiem, że myśląc o pracy zawodowej, badani mają na względzie nie osiągane dochody, ale inne kwestie, np. rozwój, spełnienie" – poinformował CBOS.

Z pracy na rzecz rodziny nie zrezygnowałoby 57 proc. badanych mężczyzn. Skłonni do zajmowania się domem są bardziej mężczyźni z dużych miast. Jak zauważyli autorzy badania, wpływ na taką postawę mogą mieć poglądy polityczne. "Mężczyźni identyfikujący się z lewicą są częściej skłonni zająć się wyłącznie domem i wychowywaniem dzieci" – podał CBOS. Podobne deklaracje złożyło 52 proc. mężczyzn reprezentujących środowisko pracowników biurowych.

Odpowiedzi zdecydowanie nie udzieliło 27 procent kobiet, czyli o 8 punktów procentowych więcej niż w 2013 roku. W tej grupie znaczący wpływ na odpowiedzi mają ich zarobki. Wśród pań, które miesięcznie zarabiają powyżej 2,5 tys. Zł, odpowiedź negatywna padła w 75 proc. przypadków.

"Również wśród kobiet widoczny jest wpływ preferencji politycznych. Badane o poglądach prawicowych częściej byłyby gotowe porzucić pracę" – stwierdzili autorzy badania.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (330) przeprowadzono od 16 do 23 sierpnai 2018 r. metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) na liczącej 1 066 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.