Nasza Polityka Prywatnosci oraz Cookies została zaktualizowana.

Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w naszej Polityce Prywatności i Plików Cookies i chcemy, abyś wiedział, co to oznacza dla Ciebie i Twoich danych

Menu

Randstad: Co czwarty Polak zmienił pracę w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Randstad: Co czwarty Polak zmienił pracę w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Polacy chętnie zmieniają pracodawcę. (Fot. Getty Images)
24 proc. ankietowanych w ostatnich 6 miesiącach zmieniło pracę, a 19 proc. stanowisko pracy - wynika z najnowszego sondażu firmy Randstad. Na taki krok decydowali się najczęściej pracownicy w wieku od 18 do 29 lat.


Z badania wynika, że o 5 pkt. proc. wzrósł odsetek osób, które zmieniły w ostatnim półroczu pracodawcę. Wrósł także odsetek osób (o 2 pkt. proc.), które zmieniły stanowisko pracy. Najczęściej pracodawców w ostatnim okresie zmieniali pracownicy z północnych regionów Polski.

W sondażu zwrócono uwagę, że nie zmieniają się główne powody rotacji. W skali kraju rośnie liczba pracowników, którzy na nowe miejsce zatrudnienia decydują się ze względu na wynagrodzenie oferowane w innych firmach (56 proc.). Jednak równie dynamicznie na znaczeniu zyskuje chęć rozwoju zawodowego (56 proc.). Istotnym motorem zmian jest także korzystniejsza forma zatrudnienia u nowego pracodawcy (37 proc.).

Ekspert do spraw rynku pracy Konfederacji Lewiatan Monika Fedorczuk oceniła, że w ostatnich kwartałach osoby zmieniające pracodawcę przeważają nad tymi, które awansują w ramach dotychczasowego miejsca pracy. "Wydaje się więc, że polscy pracownicy na dość masową skalę odważyli się szukać nowego, bardziej satysfakcjonującego zatrudnienia. Nie wiadomo, czy sygnały z rynku, wskazujące na zbliżające się osłabienie koniunktury, wpłyną na zmianę zachowań i jak szybko się to stanie" – oceniła.

W sondażu wskazano, że nadal większość ankietowanych pracuje w obecnej firmie dłużej niż 5 lat (36 proc.), ale ten odsetek zmniejszył się w stosunku do poprzednich edycji badania (wynosił wówczas 39 proc.). "Znacząco wzrosła za to liczba pracowników ze stażem krótszym niż pół roku (z 21 proc. do 27 proc. w ciągu kwartału). Do pracowników najdłużej związanych z aktualnym pracodawcą najczęściej należą przedstawiciele kadry kierowniczej średniego szczebla i technicy wykwalifikowani" – napisano.

Jak podkreślono w badaniu, skraca się czas poszukiwania pracy – średnio do 2 miesięcy. "Jeszcze na początku roku trwało to dwa tygodnie dłużej. Ponad połowa respondentów, którzy mają świeże doświadczenia rekrutacyjne (w ciągu 6 miesięcy zmieniali pracodawcę), znalazła pracę w ciągu miesiąca" – można przeczytać.

Z badania wynika, że krócej pracy szukają mężczyźni niż kobiety. W przypadku grup wiekowych najkrótszy okres poszukiwań deklarują osoby w wieku 40-49 lat (1,7 miesiąca) oraz najmłodsi pracownicy do 29. roku życia (1,8 miesiąca). Najstarsi pracownicy powyżej 50 lat potrzebują na to średnio 2,3 miesiąca, a najdłużej nowej pracy szukają osoby w wieku 30-39 lat – 2,5 miesiąca.

Czas poszukiwania pracy skraca się wraz ze szczeblem wykształcenia. Respondenci z ukończonymi studiami zatrudnienia szukają średnio przez 1,9 miesiąca, ankietowani z wykształceniem podstawowym – niemal pół miesiąca dłużej. Najszybciej na nowe miejsce pracy mają szanse pracownicy z południowych województw – dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. W tych regionach szuka się jej średnio przez nieco ponad półtora miesiąca.

W sondażu zwrócono uwagę, że nieznacznie rośnie poczucie ryzyka utraty pracy, ale polscy pracownicy nie martwią się o nowe zatrudnienie. Dużą obawę utraty pracy ma 9 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem). Umiarkowane ryzyko odczuwa 21 proc. respondentów (wzrost o 3 pkt. proc.).

Sondaż został zrealizowany między 3 a 12 września 2018 roku. Wzięło w nim udział 1 000 respondentów w wieku 18-64 lat, pracujących co najmniej 24 godziny w tygodniu. Próba obejmowała zarówno osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawne jak i osoby samozatrudnione. Badania przeprowadzono techniką CAWI.